miércoles, 19 de noviembre de 2014

Iconització d'una sigla


Segona làmina feta amb un marge de temps de 2 hores (dues sessions de classe) sobre la tipografia. Es tractava de fer un imagotip per a una indústria hidràulica mitjançant les tres sigles de la empresa "Indústries Hidràuliques Esteve".

No hay comentarios:

Publicar un comentario